STYRELSEN FOR PATIENTSIKKERHED – AUTORISATION

Som autoriserede sundhedspersoner står vi opført i autorisationsregisteret

En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven. Det giver ansvar og visse rettigheder og pligter i udførelsen af arbejdet som sundhedsperson. At du behandles af en autoriseret sundhedsperson giver dig desuden adgang til klagemulighed.

Læs mere om autorisationer her

Se vores autorisationer: