DDKM

Vi er akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

DDKM er et nationalt system til kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Hensigten er at øge sikkerheden og sammenhængen i patientforløbene og sikre en løbende udvikling i behandlingerne.

Vores klinik er målt på 8 forskellige standarder med en række kvalitetsindikatorer, der skal opfyldes og godkendes ved et tilsyn i klinikken. Efter tilsynet tildeler et uafhængigt akkrediteringsnævn en akkrediteringsstatus til behandlingsstedet. Status viser, i hvor høj grad stedet lever op til de kvalitetsmål, som akkrediteringsstandarderne sætter.


Se vores akkreditering: