FODPROBLEMER

Hvilke fodproblemer kan vi hjælpe med?

Hårdhudsdannelse

Hård hud er døde sammenpressede hudceller og det dannes som regel, hvor der er størst tryk på foden under gang eller hvor skoende trykker eller laver friktion på foden.

LÆS MERE

Vi kan fjerne den hårde hud og vejlede dig i sko og daglig pleje, så du forebygger den kommer igen. Forskellige aflastninger eller indlæg kan også være en mulighed.

LÆS MINDRE

Ligtorne

Ligtorne kan sidde mange steder på fødderne. Mange har smerter forbundet med ligtorne, men der er også nogle, der ikke mærker deres ligtorne.

LÆS MERE

De fleste ligtorne sidder oven på tæerne, under foden eller i fodranden, især ved knyster.De skyldes tryk og består af sammenpressede døde hudceller. Man kan også have ligtorne mellem tæerne, de er som regel mere bløde på grund af fugten mellem tæerne. Nogle kan også have ligtorne i neglefalsen eller under neglen, men det er mere sjældent. Sko har også stor betydning for forekomsten af ligtorne, så vi giver dig vejledning omkring sko. Vi kan fjerne ligtornene og fremstille aflastninger eller indlæg, der forebygger, at de kommer igen.

LÆS MINDRE

Fodvorter

Fodvorter kan sidde mange steder på fødderne. De skyldes virus og der findes mange forskellige virus, der kan forårsage fodvorter.

LÆS MERE

Nogle har ondt ved deres vorter, men for det fleste gør det ikke ondt at have vorter. Man behandler vorter med forskellige håndkøbsmidler. Der skal ofte en langvarig behandling til for at få en vorte til at forsvinde. Nogle gange kan de være så svære at fjerne, at man skal til hudlægen til behandling. Er der hård hud omkring eller på vorten fjerner vi det og har du din egen håndkøbsmedicin med behandler vi dig med det.

LÆS MINDRE

Hælrevner

Er revner i hård hud på hælen. Revnerne kan være både lange og dybe, af og til så dybe, at de bløder. Det er som regel temmelig smertefuldt at have hælrevner.

LÆS MERE

Medvirkende årsag til, at den hårde hud på hælene sprækker, er at man træder hårdt på hælen og bruger sko uden fast hælkappe.Vi fjerner den hårde hud og lukker hælrevnen med aflastende materiale. Vi vejleder dig i, hvad du selv kan gøre for at forebygge.

LÆS MINDRE

Fodsvamp

Vi har alle svampesporer på huden og får de fugtighed og varme kan det udvikle sig til fodsvamp.

LÆS MERE

Det ses ofte som løs og ødelagt hud mellem tæerne. Der kan komme rødme og opstår sprækker i den ødelagte hud. Fodsvamp kan brede sig ud over hele foden, hvor huden så er rød, tør og skællende. Mange oplever svie og kløe i forbindelse med fodsvamp.

Har man mistanke om fodsvamp kan man gå til egen læge og få taget en prøve. Fodsvamp behandles typisk med cremer købt i håndkøb på apoteket.

Du kan forbygge, at fodsvampen kommer igen ved at tørre godt mellem tæerne. Gå i luftigt fodtøj og giv fødderne lys og luft så ofte som muligt. Brug aldrig creme mellem tæerne

Ofte er der ikke tale om svamp, men at huden ganske enkelt er ødelagt af for meget varme og fugt i mellem tæerne. Behandlingen er at holde tåmellemrummene tørre og fri for løs.

LÆS MINDRE

Fortykkede negle

Skyldes ofte, at neglen har taget skade enten ved at man har sparket tåen ind i noget eller tabt noget ned over den.

LÆS MERE

Den fortykkede negl er ofte misfarvet og der kommer oftere neglesvamp i en fortykket negl. Det er sjældent forbundet med smerte at have en fortykket negl. Psoriasis i neglenekan også give fortykkede negle. Vi sliber den fortykkede negl så tynd vi kan. Det er ikke altid muligt at få den helt tynd. Skyldes fortykkelsen svamp får du vejledning i behandling og forebyggelse.

LÆS MINDRE

Ind- og nedgroede negle

Tendensen til ind- eller nedgroede negle er ofte arvelig, da det kan hænge sammen med den form neglen har.

LÆS MERE

Forkerte sko, forkert negleklip eller fejlstillinger kan også være årsag til ind- eller nedgroede negle. Neglen gror enten ind i siden af tåen eller gror ned i tåen. Begge dele er ofte forbundet med stor smerte og stor risiko for infektion i tåen. Er der infektion i tåen er det ofte en god ide at få podet ved egen læge. Der kan være behandlingskrævende bakterier. Vi fjerner den del af neglen, der er groet ned eller ind og lægger en lille foring under neglen. Mange gange er det nok til at løse problemet. Du bliver vejledt i korrekt måde at klippe negle på.

Hvis det ikke løser problemet, kan vi fremstille en bøjle af fjederstål og sætte den på neglen. Konstruktionen i bøjlen gør at neglen bliver løftet og ændrer facon. Bøjlebehandling af en tånegl betyder, at du med 6-8 ugers mellemrum kommer til kontrol og korrektion af bøjlen. Man anbefaler ofte at behandle gennem et års tid, da det tager tid for neglen at ændre facon.

LÆS MINDRE

Neglesvamp

Neglesvamp kan opstå ved at hudsvamp breder sig til neglene eller fordi neglens immunforsvar er nedsat på grund af skader på neglen, sygdomme i neglen eller generel svækkelse af immunforsvaret.

LÆS MERE

En negl med neglesvamp har ofte misfarvninger (brun, sort, gul, hvid) og også tit porøs og deler sig i flager. Nogle gange kan det være svært at se om det er en fortykket negl eller om der er neglesvamp.

Egen læge kan tage en prøve fra neglen og enten ved mikroskopi eller ved en test se om der er svamp i en negl. Ofte vil behandlingen af neglesvamp være en receptpligtig tabletbehandling, så det er altid i samråd med din læge, da medicinen kan have indvirkning på anden medicin du evt. får.

Desværre ses det ofte at neglesvamp kommer igen efter endt behandling.

LÆS MINDRE

Fejlstillinger

Mange mennesker har enten medfødte eller erhvervede fejlstillinger på fødderne. Årsagerne er mange og behandlingsmuligheder også.

Indaddrejet storetå

Hos nogle bøjer storetåen ind mod 2. tåen og ligger sommetider under eller over 2. tåen. Dette medfører ofte en knyst på siden af foden.

LÆS MERE

Det er en tilstand, som tit giver problemer i form af hård hud og ligtorne på knysten og på 2. tåen og risiko for nedgroet negl på storetåen. Tilstanden opstår nemmere hos nogle mennesker ind andre, f.eks. hypermobile.

Årsagen er ofte andre fejlstillinger (forfodsplatfod og svang platfod) i foden eller for smalt og for spidst fodtøj.

Vi kan fjerne den hårde hud, ligtornene og behandle neglene. Desuden kan vi give dig øvelser eller fremstille aflastninger, der kan være med til at få tåen ud på plads, hvis man stadig kan få tåen ud i normal position. Desuden kan det være en god ide med et indlæg til afhjælpning af øvrige fejlstillinger, hvis de er en medvirkende faktor. Det er meget vigtigt, at du selv er meget aktiv med øvelser og ændrer dit fodtøj til at være bredt nok.

Er tåen låst fast i den indadgående drejning og har man smerter eller mange gener kan man få tåens stilling og knysten ændret ved operation.

LÆS MINDRE

Forfodsplatfod

Den lille bue, vi har i forfoden og så er med til at støddæmpe, når vi går, er fladet ud og vi kommer til at gå hårdt på forfoden.

LÆS MERE

Det øgede tryk på forfoden giver hård hud og ligtorne. Det er ofte meget smertefuldt at have forfodsplatfod fordi trykket på enden (hovedet) af mellemfodens lange knogler bliver vældig stort. Ofte medfører forfodsplatfod også at der udvikles hammertæer.

Der kan være flere årsager til en nedsunken forfod. Overvægt i almindelighed eller ved graviditet, tungt arbejde og især brug af sko med høje hæle, hårde bunde og løstsiddende fodtøj er med til at forværre tilstanden.

Den lille tværgående bue dannes ved hjælp af små muskler og sener i foden. Disse muskler kan til en vis grad genoptrænes, vi kan give dig øvelser til det. Vi kan fjerne den hårde hud og ligtornene. Ofte fremstiller vi små aflastninger, der forsinker/forebygger, at den hårde hud og ligtornene kommer igen. Det mest effektive, er at vi fremstiller et aflastende indlæg, specielt lavet til, hvor du har tryk på forfoden. Desuden er det vigtigt at du bruger gode sko uden alt for høj hæl (max 2cm).

LÆS MINDRE

Hammertæer eller klotæer

Hammertæer er når tåen bøjer sammen i det første led og bøjer den også sammen i det yderste leder det en klotå.

LÆS MERE

Det betyder at tåen kommer til at stå i en form som en klo og det første led står op i skoen.

Årsag til hammertåer, at nr. 2 tå ofte er længere end storetåen, og skoens form gør at nr. 2 tå må trække sig sammen. Løstsiddende fodtøj er med til at forværre situationen, da man må krumme tæerne for at holde fodtøjet på foden. Hammertæer kan også være en følge af nedsunken forfod.

Til at begynde med er hammertåen mobil – dvs. at man kan strække den ud med fingrene. Hvis man ikke gør noget ved tilstanden på dette stadie, vil tåen med tiden blive stiv og der kan opstå en del gener.

Ovenpå leddet kan der opstå hård hud og ligtorne, hvilket skyldes, at leddet presses op mod skoens overlæder.

Neglen kan fortykke. Det kan skyldes at neglen rammer jorden under gang eller at neglen presses mod skoen. Det deraf kommende tryk fortykker neglen.

Der kan komme hård hud og ligtorne på spidsen af tåen, fordi den går ned i jorden i stedet for at pege ligeud.

Vi kan fremstille forskellige aflastninger, så tåen, alt efter stivhed, rettes ud eller aflastes. Desuden kan vi fjerne hård hud og ligtorne, men man skal være klar over, at så længe årsagen ikke fjernes, så vil den hårde hud og ligtorne komme igen. Det kræver, at man gennemgår sine sko og kasserer dem, der er årsag til generne. Hvis du har en mobil hammertå, kan du hver dag sørge for at strække tåen ud. Det kan du gøre med fingrene. Du kan også sætte hælen på den modsatte fod forsigtigt ned på leddet. Dette gøres bedst siddende.

Hvis tåen er blevet stiv og du har gener af den, så kan den i yderste konsekvens opereres af en ortopædkirurg.

LÆS MINDRE